WaktuSolat.My

Rukun dan Wajib Haji

Rukun dan Wajib Haji

Rukun dan Wajib Haji


Keywords: rukun haji wajib haji

Rukun-rukun haji:

-Berniat ihram.
-Berwuquf di ‘Arafah.
-Tawaf ifadhah.
-Sa‘ie.
-Bercukur atau bergunting
-Tertib antara kebanyakan rukun-rukun. Iaitu wajib mendahulukan niat ihram daripada seluruh rukun-rukun yang lain. Begitu juga wajib mendahulukan wuquf daripada tawaf ifadhah. Begitu juga wajib mendahulukan tawaf ifadhah daripada sa‘ie, jika dia belum lagi melakukan sa‘ie selepas tawaf qudum.


Wajib-wajib haji:

-Berniat ihram dari miqat.
-Mabit di Muzdalifah.
-Melontar Jamrah al-‘Aqabah.
-Melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyriq.
-Mabit di Mina pada malam-malam hari tasyriq.
-Tawaf wada‘.

talbiah